Boh, diary, Ty

obdobie môjho pôstu

IMG_5596 (2).JPG

Pôst má zmysel len vtedy, keď ho človek nejako využije, z pravidla zmysluplnejšie. Niektorí postia od jedla. Ja v tom osobne nevidím zmysel, vyskúšala som to, ale myslím, že to nemalo žiadne špeciálne účinky. Možno skôr naopak – bola som hladná – nesústredená, nervózna,… keď som sa postila od mäsa tak som sa k tomu často vracala a vždy keď mi v obchode niečo zavoňalo išla som sa z toho zblázniť. Pokračovať v čítaní článku “obdobie môjho pôstu”

Boh, Vzťahy

Rodina

daiga-ellaby-154938-unsplash

„Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil. Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca i matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.“

                                                           – Efezským 5, 21 – 6, 4

Pokračovať v čítaní článku “Rodina”