Ježiš

Ó aký dobrý piatok!

Text – Ján 19, 28 – 30:

Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim! A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha Bohu.

Jeden dobrý deň v ktorom Dobrý Boh robí dobro pre celý svet.
Evanjelista Ján píše: “Vidiac, že je už všetko dokonané.” Vo chvíli keď je Ježiš na kríži, je už všetko hotové. V jeden dobrý piatok Ježiš urobil všetko, čo bolo potrebné. Naplnil Písmo. Ale ako? Ježiš naplnil Písmo vo všetkých ohľadoch Jeho života. Naplnil zákon – naučil nás ako máme podľa zákona žiť, a čo presne znamená. Pán Ježiš sám povedal, neprišiel som zákon zrušiť ale ho napniť. Teda keď máme Pána Ježiša nemáme zabúdať na zákon ale o to viac sa snažiť kráčať v ňom ako nás naučil On sám. Ale v tomto mieste naplnil Pán Ježiš Písmo aj prorocky. Vykonal všetko, čo o Ňom proroci zaznamenali a tak dokonale naplnil aj Boží plán s nami, ľuďmi. Kristus dokonal všetko – dokončil to, za nás všetkých. Jeho čin, bol dokonalý.

Ale predsa je tu niečo, nad čím sa môžeme pozastaviť. Kráľ neba a zeme, Boh, Boží Syn a predsa vraví: Žíznim. Na kríži keď podáva nadľudský výkon a znáša bolesti i trápenia za všetkých nás, a ešte aj v tej chvíli nám pripomína: ja som sa stal človekom, a som skutočným človekom dokiaľ som na zemi. Pán Ježiš zjavuje svoju obeť vo svetle skutočnosti, že je jedným z nás. Znížil sa natoľko zo svojej Božskej podstaty, že pociťuje smäd. Ba viac. Ó aký dobrý piatok.

Ďalšia pozoruhodná vec je, že vo chvíli kríža ukazuje svoju nie len obetujúcu sa, ale aj starajúcu sa lásku. Vo veršoch, ktoré predchádzajú naše dnešné slovo Božie je napísané: Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn! Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. “ Ježiš všetko dokončil. Postaral sa ešte aj o svoju matku, postaral sa o svojich učeníkov, postaral sa o všetkých nás. Všetko je dokonané. Mohli by sme sa pýtať, prečo dal svoju matku učeníkovi. V dobe, kedy Ježiša ukrižovali už pravdepodobne nežil Jozef, Ježišov pozemský otec. Žena, ktorá nemala muža alebo dospelého syna, bola v tej dobe odkázaná na život na ulici. Bola odkázaná na život v prostitútky, žobravej pouličnej ženy. Ježiš sa stará aj o to. Stará sa o svoju matku a jej pokojný a dôstojný život. I vo chvíli, keď Ježiš umieral na kríži, zaujímal sa o svoju rodinu. Ešte aj tu nám ukazuje, že naše rodiny sú drahocenným darom od Boha a mali by sme sa o ne starať za všetkých okolností. Čím dnes preukážeme lásku svojej rodine my, bratia a sestry? Ježiš preukazuje lásku. Stará sa dočasné potreby ale aj o tie večné. Ó aký dobrý piatok!

Najúžasnejšia správa. Veľký piatok je vnímaný nešťastne a smutne, a pritom znie:aaron-burden-233841.jpg DOKONANÉ! Ani ja, ani vy sa už nemusíme trápiť, nemusíme plakať nad svojou hriešnosťou. Pretože za nás je už všetko dokonané. A to je radostná zvesť. Iste, je hrozné a ťažké, čo všetko Ježiš pre nás vytrpel v deň svojej smrti. Ale inak to nešlo, inak by nemohol vykonať to, k čomu Ho Otec poslal na svet. A to očistiť naše hriechy. Keby sme sa pozerali na seba, tak môžeme v tejto chvíli skutočne začať všetci plakať a rúcať sa, lebo sme hriešni. Sme tak hriešni, že by sme si sami nepomohli ani keby sme sa veľmi snažili. Lebo sami zo seba nič nezmôžeme. Len Kristove zásluhy nás môžu spasiť. My si ničím nedokážeme Božiu milosť zaslúžiť. A dnešný deň je o tom. O tom, že pozeráme na Krista. Na toho, ktorý vysí na kríži, pozeráme na toho, ktorý dal svoj život, aby my sme mohli žiť. Pozeráme na lásku, ktorá sa za nás obetovala. Hľadíme na nádej, ktorú nám dáva. Ó aký dobrý piatok!

Božie slovo hovorí: je dokonané. Nám to už možno pripadá ako klišé, alebo by sme si mohli povedať, no čo také strašné sa stalo? Do tejto chvíle platil pre očistenie od hriechov zložitý poriadok v obetovaní. My všetci už dávno vieme, že hriech oddeľuje ľudí od Boha. Ale v dobe Ježišovej I predtým bolo možné sa z hriechom vysporiadať iba prostredníctvom obete zvieraťa. Zviera bolo náhradou za človeka, ľudia mohli skrze obeť zvieraťa získať odpustenie hriechov a očistiť sa v Božích očiach. My všetci však stále hrešíme a preto by bolo denno-denne potrebných veľa obetí. Slovo dokonané má v tomto prípade aj význam: úplne zaplatené. Ježiš prišiel, aby dokončil Božie dielo spasenia, aby zaplatil plnú pokutu za naše hriechy. …..Keď my, ľudia dostaneme pokutu, často máme túžbu zjednávať a dožadovať sa najnižšej ceny. Aj s našimi hriechmi by sme tak radi robili. Ježiš prišiel, nič nezjednával a zaplatil. Dokonca neplatil za seba ale platil účty všetkých nás. Jeho smrťou sa skončila platnosť zložitého obetného systému, pretože vzal na seba všetky hriechy.

Jednu vec si totiž málo uvedomujeme. Na základe toho, čo pre nás Ježiš urobil môžeme teraz slobodne pristúpiť k Bohu. Tí ktorí veria, že Ježiš zomrel a bol vzkriesený, môžu žiť večne s Bohom a uniknúť smrti, ktorá je dôsledkom, či odmenou hriechu. Pán Ježiš zomrel zato, aby hluchí počuli, aby slepí videli, aby chromí chodili, aby ľudia večne žili! Pán Ježiš dokonal za nás. My všetci teraz môžeme s Bohom, našim Nebeským otcom hovoriť sami. Môžeme s ním žiť denno-denne. Nepotrebujeme prostredníkov. Skrze Ježiša máme možnosť kráčať s Bohom v svojom živote, a to osobne. Ó aký dobrý piatok!

V jednej našej piesni v evanjelickom spevníku spievame:
Dokonané! Maj v pamäti slovo Kristovo pri smrti. Nauč sa v živote tak konať, ako nám Pán ráčil príklad dať; kým žiješ, v srdci maj napísané: Kristus vraví: „Dokonané!“

Je to veta ktorú žijeme? Kristus vraví dokonané? V poslednej dobe veľmi často hovorím naším mládežníkom aj dorasťákom, že NIČ nie je dôležitejšie ako chcieť Ježiša. NIČ nie je dôležitejšie ako žiť realitu, že Kristus za mňa dokonal! Pretože nevieme kedy príde posledná hodina v našom živote. Ja neviem kedy to bude posledná chvíľa. Ale viem jedno, že keď k tej chvíli príde, tak nepôjde o to, ako som učesaná, ako som oblečená, či som úspešná v práci, či idem s dobou, či som sčítaná v politike alebo literatúre. Pôjde o to, či žijem a vyznávam: Kristus dokonal, zmyl moje hriechy a dal mi voľnosť, slobodu, večnosť, dal mi vzťah s Nebeským Otcom. V poslednej chvíli pôjde o to, či chcem Ježiša. Nebude záležať ani na tom aký cnostný život sme žili, lebo ničím, čo sme vybudovali v našom živote o čo sme sa snažili, nič z toho nemá takú váhu ako to, či veríme, že Ježiš za nás zomrel.

greg-weaver-174103.jpg

Ježiš Kristus odovzdal ducha Bohu. Nezvyčajný spôsob pre opísanie smrti. My, ľudia sa bojíme smrti. Ale Ježiš nás aj v poslednej sekunde učí, čo robiť, keď tá chvíľa príde. Odovzdať ducha Bohu. Mnohí biblickí komentátori sa zhodujú, že toto pomenovanie naznačuje skutok vôle. Ak je našou vôľou v živote vôľa Božia, ak je tou vôľou Kristus, potom bude našou vôľou aj pri smrti. Keď poznáme toto Božie slovo, ktoré k nám aj dnes hovorí, môžeme pokojne usínať, lebo vieme, že Kristus nás zachránil. Ak sme odovzdali život Bohu, ak sme odovzdali život Kristovi, tak vieme, že to s čím chceme umierať je Kristus. Vieme, že aj my chceme odovzdať raz ducha Bohu. A to je dôležité vedieť už dnes.

Lebo neznáme dňa ani hodiny. Ale to nie je na smútok ako by sa mnohí mohli nazdávať, lebo my dnes už vieme, že Ježiš žije! Zvíťazil nad smrťou až tam bolo dielo úplne dokonané. Avšak je mnoho ľudí, ktorí to nevedia. Je mnoho tích, ktorí majú strach, pretože nevedia, že aj za nich už Kristus všetko dokonal. Buďme im svetlom. Buďme im takým Jánom akým je aj náš evanjelista nám. Buďme zvestovateľmi Božieho slova. Nato, aby sme nimi mohli byť nemusíme zastávať farársky úrad. Svedčiť o Ježišovi môže a má každý, kto v Neho verí. Tak sa neskrývajme a nesmúťme. Ale ukazujme tomuto svetu radosť a vďaku ktorú máme z toho, že Ježiš Kristus zvíťazil.

Kým žiješ, v srdci maj napísané: Kristus vraví, DOKONANÉ!

–Pau

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s