Boh, Ježiš, Služba, Ty

Vzácny rok 2018

Dnes je tu niečo na zamyslenko, keďže je nedeľa 🙂

Lk 4, 14 – 21: “V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.”

IMG_4709
Vzácny rok Pánov nie je len nejaký kalendárny rok. Je to obdobie, v ktorom má byť hlásané spasenie. V tom rok, kedy Ježiš čítal tieto slová, kedy verejne vystupoval sa stalo to, že sa tento vzácny rok, vek Mesiáša stretol s takzvaným jubilejným rokom v židovskej tradícii, ktorý sa udial raz za 50 rokov, a bol to významný rok. V tom roku boli prepúšťaní otroci na slobodu, všetky dlhy boli odpustené, majetky boli vrátené pôvodným majiteľom. Bol to skutočne výnimočný rok. Nie len vrchnosť prinášala svetskú slobodu, ale najmä Ježiš Kristus priniesol aj slobodu, aj odpustenie dlhov aj spasenie.
To je niečo skutočne vzácne. Som presvedčená, že tento „nový rok“ by mohol byť vzácny rok Pánov. Záleží na tom, ako sa k nemu postavíme už dnes.
Predsavzatia sú bežnou súčasťou „slávenia nového roku“. Dávame si ich aby sme niečo v našich životoch zmenili k lepšiemu. Chceme sa oslobodiť od sledovania televízie, zbaviť sa prebytočných kíl, chceme žiť zdravo, cvičiť, tráviť viac času s rodinou a tak ďalej.. To všetko sú dobré veci, nehovorím, že nie sú, ale ak je to všetko, tak potom je to veľmi málo. Ak má byť tento nový rok vzácny potrebujeme viac. Potrebujeme, aby to bol Pánov rok. Ježiš nám chce pomáhať, aby tomu tak bolo. V Božom slove nachádzame presný návod toho, čo máme robiť. Vzácny rok Pánov sa už začal vtedy keď prišiel Kristus na zem, vtedy sa naplnili proroctvá, začal sa čas milosti, čas, keď Božie požehnanie spočíva na ľuďoch. Božia milosť je stále s nami. Dáva nám príležitosť žiť nie len nový rok 2018 ale aj vzácny Pánov rok.

Ako to môžeme robiť?

Tak, že budeme nasledovať Ježišov príklad. „Duch Pánov nado mnou, lebo ma pomazal..“ tieto slová neznamenajú pomazanie olejom, ale pomazanie Duchom Svätým. Ježiš Kristus je Tým, cez ktorého sa dostáva tohto pomazania aj nám. A tým sa nám dostáva cti a zároveň služby. Keď bol v Starej zmluve niekto pomazaný znamenalo to pre neho česť, stával sa kráľom, Boh si ho vybral. Ale zároveň to znamenalo prácu, spravoval Boží ľud, mal konať tak, aby to bolo Bohu na slávu a česť.

Našou úlohou dnes je kráčať v šľapajách Ježiša, k tomu sme boli „pomazaní“.

A teda: zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšené srdcia, hlásať zajatým prepustenie alebo by sme mohli povedať ľuďom spútaným hriechom slobodu v Kristovi, slepým vracať zrak, ukazovať na Krista, utláčaným oslobodenie, to, že sa s Kristom nemusia nikoho a ničoho báť. To je to, čo máme v rukách. Dať ďalej to, čo sme dostali.

Pretože tento svet to potrebuje. Potrebuje, aby sme v novom roku neplnili len nejaké bezduché predsavzatia, ktoré majú zlepšiť náš vlastný život. Potrebuje, aby sme robili to, čo nás naučil Kristus, aby sme zvestovali vzácny rok Pánov, aby sme zvestovali to, že je tu. Pretože kto pozná Krista, pozná pravdu, a práve poznanie pravdy je to, čo tento svet potrebuje. Ľudia sú popletení a stratení. Ľudia sú skrúšení v srdci, sú zranení, depresia je najčastejším ochorením dnešnej doby. Ľudia sú zajatí svojimi povinnosťami, ťažkosťami, ktorým musia denne čeliť. Ľudia sú slepí, nevidia To, čo ich môže zachrániť, nevidia Toho, ktorý ich môže zachrániť, vidia svoje sny a predstavy ktoré keď sa nakoniec uskutočnia, aj tak nie sú to, čo naozaj chceli. Ľudia sú utláčaný životom, svojou rodinou, prácou, často aj samými sebou. To, čo všetci potrebujú je Kristus. Ak im Ho môžeš ukázať, UROB TO. Lebo preto prišiel. Aby sme mohli vidieť, že pomoc, ktorú potrebujeme, je vždy
nablízku. Lenže ak tak chceme robiť, musí žiť Kristus v nás. V našich slovách aj skutkoch.

Si taký plný Ježišovej lásky, že to ostatní môžu jasne vidieť z tvojich slov a činov?

Nový rok 2018 môže byť bežným rokom. Môže byť ďalším rokom v rade rokov, ktoré
tu žijeme. Pár ľudí zomrie, pár sa narodí. Môže to byť rok ako každý iný. Alebo to môže byť rok, kedy sa mnoho ľudí znovu narodí pre Krista. Rok kedy bude cez nás Kristus uzdravovať, oslobodzovať, privádzať k sebe. Aký to bude rok? Ježiš Kristus nás pozýva do vzácneho roku.

Verím, že na konci tohto roka bude môcť Ježiš o nás povedať:
“v tomto roku sa naplnilo toto Písmo vo vašich srdciach.“

 

— Pau

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s