Boh, diary, Ty

pôst – viac ako len prežívať

aditya-saxena-410663-unsplash

Veľa som premýšľala nad tým, že čo s “voľným časom,” ktorý v podstate nemám. Pred časom som o nejakom timingu písala, ale poslednú dobu sa mi veľmi nedarí tešiť sa z takého obyčajného timingu. Hlavne pridali sa k tomu rôzne nové povinnosti a preto som premýšľala ako to zvládať lepšie. Continue reading “pôst – viac ako len prežívať”

Reklamy
Boh, Kultúra

láska – cirkev – povolanie

freestocks-org-547542-unsplash.jpg

Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli.
— 2. Korintským 5,14

Láska, nech je nepokrytecká. Sprotivujte si zlo, pridŕžajte sa dobra.
— Rímskym 12, 9

Continue reading “láska – cirkev – povolanie”

Boh, Vzťahy

Rodina

daiga-ellaby-154938-unsplash

„Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil. Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca i matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.“

                                                           – Efezským 5, 21 – 6, 4

Continue reading “Rodina”

Boh

Nedeľa večnosti

photo-1416431168657-a6c4184348abZj 3,19-22: „Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trescem. Rozhorli sa teda a kajaj sa! Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako ja som zvíťazil a sedím so svojim Otcom na Jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom.“ Amen.

 

Milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi! Continue reading “Nedeľa večnosti”