Služba

slúžim, slúžiš, slúžime

cesta (3)

V druhom liste apoštola Pavla Korintským v štvrtej kapitole a šiestom verši sa píše:

Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.

Tento verš sa vryl do našich myslí i sŕdc hneď ako sme si ho spolu čítali. Prečo? Pretože je to brutálne veľká pravda nášho života. Pán Ježiš zažiaril svojim svetlom v našich srdciach a my vieme, že máme nasledovať Kristov príklad a našou úlohou je šíriť toto poznanie slávy Božej. Tak chceme robiť aj toto leto. Continue reading “slúžim, slúžiš, slúžime”