Ty, Žienky

#OOTD

IMG_5317

Tak toto je hneď druhá vec, ktorú som nečakala. To, že budete chcieť zamyslenko som čakala, keďže táto stránka mala primárne taký zámer. Avšak to, že budete chcieť odo mňa OOTD, teda >outfit of the day< tak to by mi v živote nenapadlo. 😀 Continue reading “#OOTD”

Reklamy
Ty

Nehovor ľuďom, ktorí sú zranení, aby sa viac modlili

photo-1466046690866-98181611563d.jpgPamätám si, ako som v jedno nedeľné ráno sedel na podlahe v mládežníckej miestnosti. Bol som spolu s ďalšími štyrmi chlapcami súčasťou malej biblickej skupinku, ktorú viedol jeden z otcov, ktorý chodieval do nášho kostola. Nudil som sa, chcel som odísť a dúfal som, že sa ma neopýta, či som si zapamätal verš z minulého týždňa, lebo som si ho nepamätal. Mal som dvanásť rokov a práve začínala moja temná doba, s ktorou som bojoval šesť rokov a počas ktorej som trpel depresiami. Bol som chorý a unavený z toho, ako som bol chorý a unavený. Už som viac nechcel predstierať, že môj život je úžasný. Continue reading “Nehovor ľuďom, ktorí sú zranení, aby sa viac modlili”

Ty

Kráľovstvo Božie prichádza

photo-1446426156356-92b664d86b77.jpg

Rímskym 15, 7 – 13:
Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. A zase hovorí (Písmo): Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. A zase: Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.

Continue reading “Kráľovstvo Božie prichádza”